ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Üzleti feltételek

I. Általános rendelkezések és a fogalmak meghatározása

1.1. Eme üzleti feltételek szabályozzák a szerződő felek kötelezettségeit és jogait, melyek az adásvételi szerződésből adódnak, amit az eladó – a kereskedelmi cég,eWorld s.r.o, Športová 29, 07101, Michalovce, statisztikai számjegy: 46557113, adószám: SK2023469591, a társaság bejegyezve a Kassai I. Járásbíróságon, rész: Sro, nyilvántartási szám: 29375/V (tovább mint „eladó”) és a vásárló kötött, aminek tárgya az áru vásárlása és eladása a(z) DistrictFX.hu internetes honlap elektronikus üzletében (tovább mint „üzlet”), amit az eladó üzemeltet. Az általános üzleti feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik.

1.2. Az adásvételi szerződés egy olyan szerződés, melynek alapján az eladó köteles a szerződés tárgyát – az árut a vásárlónak átadni és a vásárlót pedig kötelezi a szerződés tárgyát – az árut az eladótól átvenni és a megegyezett árat kifizetni.

1.3. A vásárló természetes vagy jogi személy, aki az eladóval értékesítési szerződést kötött az üzlet révén, azaz kizárólag a távkommunikáció egy vagy több eszköze által, leginkább a honlap, az elektronikus posta, telefon vagy katalógus által.

1.4. Az elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus nyomtatvány értendő, amit a vásárló az eladónak címez, mely leginkább a vásárlóról, az üzlet kínálatából megrendelt áruról, az árról, a szállítási költségről és az általános üzleti feltételek 6.1.-es pontban felsorolt illetékekről tartalmaz információkat, az üzlet rendszere által feldolgozott vagy e-mail, mely a vásárlóról, az üzlet kínálatából megrendelt áruról, az árról, a szállítási költségről és az általános üzleti feltételek 6.1.-es pontban felsorolt illetékekről tartalmaz információkat és el van küldve az eladónak (tovább csak „rendelés”).

1.5. Áru alatt azokat a termékeket kell érteni, melyek megtalálhatók az eladó üzletének kínálatában.

1.6. Személyes követelmények alapján elkészített áru olyan áru, amit a szállítótól az eladó speciálisan a konkrét vásárló személyes követelményei alapján rendelt meg.

1.7. Az áru akkor tekinthető kézbesítettnek a vásárló által vagy az általa megbízott harmadik személy által, kivéve a szállítmányozót, amikor a megrendelt árut vagy annak összes darabját átvette vagy ha:

a) a vásárló által egy rendelésben leadott termékeket külön-külön kézbesítik, akkor az utolsó termék átvételekor,

b) a szállított termék több részből vagy darabból áll, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor,

c) a terméket ismételten, meghatározott időben kézbesíti, akkor az első termék kézbesítésekor.

1.8. Személyes átvételi hely: eWorld s.r.o, Športová 29 , 07101 Michalovce SLOVAKIA

1.9. Reklamáció alatt a termék hibájáért vállalt felelősség gyakorlását kell érteni.

1.10. A reklamáció elintézése a reklamációs eljárás befejezése a megjavított áru átadásával, az áru cseréjével, az áru vételárának visszafizetésével, az áru árából nyújtott kedvezménnyel, az átvételre való írásbeli figyelmeztetéssel vagy az indokolt elutasítással.

1.11. Szakértői megítélés az írásos szakértői vélemény vagy engedélyezett, bejelentett vagy akkreditált személy által kiadott vélemény vagy a gyártó által megbízott személy álláspontja a garanciális javítás elvégzésére.

1.12. Az eladó adatai:

cím: eWorld s.r.o, Športová 29, 07101 Nagymihály (Michalovce), Szlovákia
e-mail: hello@districtfx.hu
Adószám (DIČ): 2023469591
Európai adószám (IČ DPH): SK2023469591
bankszámlaszám:

IBANLT32 3250 0017 9824 6021
BICREVOLT21
Payment institutionRevolut Payments UAB
Payment institution addressKonstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania

1.13. Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (Slovenská obchodná inšpekcia)
Kassai kerületi felügyelőség (Inšpektorát SOI pre Košický kraj)
Vrátna 3.
043 79 Kassa 1 (Košice1)
web: www.soi.sk

II. Rendelés, adásvételi szerződés megkötése, a rendelés törlése

2.1. A rendelés akkor érvényes, ha a regisztrációs nyomtatványban kért összes adat és követelmény igaz és teljes. Az eladó a rendeléseket érkezési sorrendben intézni.

2.2. Az eladó az üzletében történő vásárlása magyar nyelven tesz javaslatot.

2.3. A vásárlónak jogában áll csak azután elküldeni a rendelést az eladónak, miután világosan és érthetően megismerkedett az általános üzleti feltételekkel a távkommunikációnak megfelelő módon.

2.4. Az adásvételi szerződés akkor van megkötve, ha a szerződés javaslatát mindkét fél elfogadja e-mailben vagy a rendelés telefonos megerősítésekor (tovább csak „szerződés”). A szerződés az eladónál van elhelyezve és a vásárló számára is hozzáférhető.

2.5. Az eladónak jogában áll a személyes igények szerinti rendeléskor a vásárlótól előre megegyezett előleget kérni.

2.6. Az eladónak jogában áll megtagadni az áru átadását, ha a vásárló nem fizeti ki időben a vételárat, a szállítási költségeket vagy a további költségeket, illetékeket, melyek az üzleti feltételek 6.1.-es pontjában vannak részletezve.

2.7. Ha a vásárló késik az áru átvételével, akkor az eladónak jogában áll a vásárló költségeire az árut nyilvános raktárban vagy más megőrzőhelyen hagyni.

2.8. A vásárlónak jogában áll minden indoklás nélkül törölni a rendelést a rendelés kézbesítésének napján és abban az esetben, ha az árut még az eladó nem számlázta ki. A rendelés törölhető telefonon vagy e-mailben. A rendelés törlését az eladó telefonon vagy e-mailben igazolja a vásárlónak.

2.9. Az eladónak jogában áll törölni a rendelést, ha elfogyott az árukészlet, ha az áru nem elérhető vagy abban az esetben, ha az árut nem tudja az üzleti feltételekben megadott határidőn belül szállítani, hacsak a vásárlóval nem egyezik meg egy másik határidőben. Az eladó a vásárlót a rendelés törléséről telefonon vagy e-mailben értesíti.

III. Visszalépés az adásvételi szerződéstől

3.1. Az eladónak jogában áll visszalépni az adásvételi szerződéstől, ha elfogyott az árukészlet, ha az áru nem elérhető, tőle független okok miatt, vagy akkor, ha minden igyekezete ellenére, ami igazságosan elvárható tőle nem tudja az üzleti feltételekben meghatározott határidőn belül, illetve az üzletben megadott vételáron az árut a vásárlónak szállítani. Az eladó a visszalépésről szóló jogát a vásárlóval írásban – levélben vagy e-mailben érvényesítheti. Az eladónak abban az esetben is joga van visszalépni a szerződéstől, ha a vásárlótól az üzleti feltételek 2.4.-es pontja alapján előleget vett át, vagy az áru vételárának egy részét, esetleg a teljes vételárat. A visszalépés jogának érvényesítésével az adásvételi szerződés a kezdetektől szűnik meg. Az eladó visszatéríti a kifizetett előleget, a vételár egy részét vagy az egész vételárat a vásárlónak az üzleti feltételek 2.4.-es pontja alapján legkésőbb 14 napon napon belül a vásárlónál érvényesített visszalépés jogától.

3.2. A vásárló a szerződéstől indoklás nélkül visszaléphet a Szlovák Köztársaság 102/2004-es, fogyasztóvédelemről szóló törvénye és annak módosításai alapján az áru átvételétől számított 14 napon belül. Az adásvételi szerződéstől való visszalépés jogának érvényesítése esetén a szerződés a kezdetektől szűnik meg, tovább megszűnnek a kiegészítő szerződések, melyek az eredeti szerződés részét képezik. A vásárló visszaléphet az áru szállításáról szóló szerződéstől a visszalépés határideje előtt is.

3.3. A vásárló nem léphet vissza olyan adásvételi szerződéstől, melynek tárgya

a) egyedi követelmények alapján legyártott áru, méretre készült áru vagy egy konkrét vásárlónak szánt áru,

b) védőcsomagolásban lévő áru eladása, amit egészségvédelmi vagy higiéniai szempontból nem lehet visszaküldeni és melynek a védőcsomagolása a szállítás után megsérült,

c) olyan áru eladása, mely a jellegét nézve a szállítás után más áruval elválaszthatatlanul összekeveredhet.

3.4. A vásárló a visszalépés jogát írásban – levélben, e-mailben vagy más tartós hordozó által érvényesítheti és küldheti el az eladó székhelyének címére: DistrictFX.hu, Športová 29, Nagymihály (Michalovce), Szlovákia (tovább „értesítés a szerződéstől való visszalépéstől). A visszalépéshez szükséges nyomtatvány itt átvehető: A fogyasztó visszalépése a szerződéstől

3.5. Az adásvételi szerződéstől való visszalépés határideje betartottnak tekinthető, ha a visszalépésről szóló értesítést az eladó legkésőbb a határidő utolsó napján kézbesítik, részletesebben az üzleti feltételek 3.2.-es pontjában.

3.6. A vásárló a szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül köteles a kitöltött formanyomtatvánnyal együtt, eredeti csomagolásban visszaküldeni az eladónak vagy az általa megbízott személynek átadni az árut. A határidő betartottnak tekinthető, ha az áru a szállítmányozónak a határidő utolsó napján is volt átadva.

3.7. A szerződéstől való visszalépéskor a vásárló csak az áru visszaküldésével járó költségeket állja.

3.8. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül köteles, ám legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való visszalépésről szóló értesítés kézbesítésétől a vásárlónak visszafizetni minden kimutatható kifizetést, ami az adásvételi szerződés alapján átvett, leginkább a vételi árat, beleértve a szállítási költségeket, valamint a további költségeket és illetékeket. Az eladó nem köteles a vásárlónak megtéríteni a további költségeket, ha a vásárló másféle kézbesítést választott, mint ami az eladó által kínált legolcsóbb. További költségek alatt a vásárló által választott kézbesítéssel járó költségek közti különbséget, valamint az eladó által kínált legolcsóbb és megszokott kézbesítési módot kell érteni.

3.9. Az eladó visszaadja a vásárlónak a 3.8. pontban feltüntetett kimutatható fizetségeket ugyanazzal a módszerrel, ahogy az a vásárló tette, ha a vásárló a szerződéstől való visszalépéskor nem adott meg más visszafizetési lehetőséget, és nem számláz érte semmilyen plusz költségeket.

3.10. Az eladó nem köteles visszaadni a fogyasztónak a kimutatható fizetségeket a 3.8.-as pont szerint azelőtt, hogy a vásárlótól visszakapná az árut vagy a vásárló bizonyítani tudná adnak visszaküldését az eladónak, hacsak az eladó fel nem kínálja, hogy a vásárlótól ő vagy az általa megbízott harmadik személy átveszi az árut.

3.11. A szerződéstől való visszalépéskor és az áru visszaküldésekor a vásárló felel az áru értékének csökkenéséért, ami azáltal keletkezett, hogy nem csak az áru tulajdonságait és működőképességét próbálta ki, leginkább az áru használatával, károsodásával, tönkretevésével vagy elvesztésével kapcsolatos értékvesztésért.

3.12. Ha a vásárló nem teljesíti a 3.2. és a 3.4. pontban leírtak valamelyikét, akkor a szerződéstől való visszalépés érvénytelen és hatálytalan, ezért az eladó nem köteles visszafizetni az összes kimutatható fizetséget a 3.8. pont szerint a vásárlónak, sőt, jogában áll követelni a vásárlótól az áru elküldésével járó szállítási költségeket.

IV. Kézbesítési feltételek

4.1. A kézbesítés helye alatt a rendelésben megadott hely értendő, ami leginkább az átvevőhely, lakcím, a vállalkozás székhelye vagy a vásárló székhelye. Az áru a vásárló által a rendelésben megadott helyre a szállítmányozó által lesz kézbesítve, hacsak az eladó nem egyezik meg másképp a vásárlóval. A szállítással járó költségeket a vásárló téríti. A szállítási költségek a következők:

Futár 1 851 forint
38000 forint feletti rendelés esetén nem számolunk fel szállítási költséget

4.2. Az áru az üzleti feltételek 1.7.-es pontja értelmében attól a perctől kézbesítettnek számít, hogy azt a vásárló átvette.

4.3. Az eladó a lehető legrövidebb határidőn belül kiszállítja az árut a vásárlónak a szerződéskötési javaslat elfogadása után, azonban az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 30 napon belül. A szállítási határidők az üzlet honlapján vannak feltüntetve. Ha az eladó nem tudja az árut a megadott határidőn belül szállítani a vásárlónak, erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót, továbbá tudatja vele a szállítás feltételezett idejét.

4.4. A vásárló az áru átvételekor köteles gondosan ellenőrizni az árut, akárcsak annak csomagolását. Ha a vásárló megállapítja, hogy az áru vagy annak csomagolása sérült, akkor ezt a tényt köteles közölni a szállítmányozóval és annak jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát, valamint a szállítmányozó közreműködésével jegyzőkönyvet írni az áru károsodásának mértékéről és jellegéről.

4.5. Az üzemeltető legkésőbb az áruval együtt írásos formában vagy elektronikusan kézbesíti a vásárló számára az áru dokumentációját, a szállítólevelet, a garancialevelet, és a vásárlást igazoló számlát. Ha az áru jellege engedi, akkor a garancialevelet helyettesítheti a vásárlást igazoló számla.

V. A tulajdonjog fenntartása és az áru károsodásának veszélyének átadása

5.1. Az áru tulajdonjoga az áru átvételével száll át a vásárlóra, a teljes vételár kifizetésének feltételével az eladónak. A tulajdonjog átruházásáig a vásárlóra a vásárlónak letétkezelő jogai és kötelezettségei vannak.

5.2. Az áru károsodásának veszélye az áru átvételével a vásárlóra száll. Ha a vásárló késedelmeskedik az áru átvételével, akkor az áru károsodásának veszélye attól a pillanattól száll át, amikor az eladó lehetőséget ad a vásárlónak kezelni az árut.

 

VI. Vételár és fizetés

6.1. A vásárló köteles kifizetni az eladónak az adásvételi szerződésben megegyezett vételárat, ami a rendelés idejekor érvényes, továbbá megtéríteni a szállítási költségeket és az összes többi felmerülő költséget, illetéket. A vételár nem tartalmazza a tanácsadói tevékenységet, az áru szállításának költségeit, valamint további költségeket és illetékeket. A vételár kifizetéséről, a szállítási költségek megtérítéséről, valamint a további költségek és illetékek megtérítéséről a vásárló a Szlovák Köztársaság fogyasztóvédelmi törvényének 4.§-nak 2. bekezdése szerint tájékoztatva lesz.

6.2. A kedvezményes (akciós) árak láthatóan „akció” vagy „kiárusítás” jelképpel vannak megjelölve. A kedvezményes ára a készlet erejéig tartanak vagy az ilyen árnál megadott határidőig.

6.3. A vételár, a szállítási költségek, valamint a további költségek és illetékek kifizetéséről bővebben az üzleti feltételek 6.1.-es pontjában olvashat, és a következőképpen valósítható meg: a) készpénzes fizetés, b) utánvétel az áru kiszállításának helyén vagy c) átutalással az eladó bankszámlájára. Ha az eladó bankszámlájára átutalással fizeti ki a vásárló a vételárat, akkor a fizetési kötelezettség az eladó számlájára történő jóváírástól tekinthető teljesítettnek.

6.4. A vásárló ezennel beleegyezését adja az elektronikus számla küldésébe. A elektronikus számlák PDF formátumúak, biztosítva vannak a tartalom módosításának lehetősége ellen és teljesítik a Szlovák Köztársaság 222/2004-es, ÁFÁ-ról szóló törvényének 75. és 76.§-ban leírt feltételeket. A rendelés elküldésével a vásárló beleegyezik a számláink elektronikus küldésébe a Szlovák Köztársaság 431/2002-es, könyvelésről szóló törvényének 31-36. §-a értelmében.

VII. Hibákért való felelősség, garancia

7.1. Az eladó az áru azon a hibáiért felel, melyek a vásárló általi átvételkor voltak. Az alacsonyabb áron árusított termékeknél az eladó nem felel az áru hibájáért, ami az árcsökkentéshez vezetett.

7.2. A jótállási idő 24 hónap. Ha az árun, annak csomagolásán vagy a használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, akkor a jótállás nem ér véget hamarabb, mint ez az idő.

7.3. A vásárlónak kiadott garancialevélben tett kijelentéssel vagy az eladó reklámmal meghaladhatja a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének, 40/1964-es módosított törvényében meghatározott garanciaidőt. A garancialevélben az eladó meghatározza az ilyen jótállás feltételeit és mértékét.

7.4. A garanciális idő az áru vásárló általi átvételétől kezdődik. Ha az árut egy másik vállalkozónak kell üzembe helyeznie, akkor a jótállási idő az áru üzembe helyezésétől kezdődik, ha a vásárló az üzembe helyezést az áru átvételétől számított legkésőbb három héten belül megrendeli, valamint rendesen és időben együttműködött a szolgáltatás elvégzésénél.

7.5. Ha olyan hibáról van szó, ami javítható, akkor a vásárlónak joga, hogy ingyen, időben és rendesen legyen eltávolítva a hiba. Az eladó haladéktalanul köteles a hibát eltávolítani. A vásárló a hiba kijavítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba az áru egy részét érinti, akkor a rész cseréjét, ha ezzel az eladónak nem keletkeznek ésszerűtlen költségei az áru árához vagy a hiba súlyosságához viszonyítva. Az eladónak mindig jogában áll a hiba elhárítása helyett a hibás árut kicserélni, ha ez a vásárlónak nem okoz komoly nehézségeket.

7.6. Ha elháríthatatlan hibáról van szó, ami megakadályozza, hogy az áru rendeltetésszerűen legyen használva, mint egy hibátlan áru, akkor a vásárlónak joga van az árucserére vagy a szerződéstől való visszalépésre. A vásárlót ugyanazok a jogok illetik, ha ugyan elhárítható hibáról van szó, ám a vásárló nem kérheti a hiba javítás utáni újbóli elhárítását vagy több hiba miatt az áru nem használható. Ha egyéb elháríthatatlan hibáról van szó, akkor a vásárlónak jogában áll megfelelő kedvezmény kérni az áru vételárából.

7.7. Ha az alacsonyabb áron árusított áru hibás, amiért az eladó felel, akkor a vásárló az árucsere helyett megfelelő mértékű kedvezményre jogosult.

7.8. A hibákért vállalt felelősség joga haladéktalanul érvényre juttathatók az eladónál, akinél az áru vásárolva volt. Azonban, ha a garancialevélben más vállalkozó van feltüntetve a javításra, aki az eladó székhelyén vagy a vásárlóhoz közelebbi helyen található, akkor a vásárló él a jogával és a garanciális javítást ennél a vállalkozónál érvényesíti.

7.9. A hibákért vállalt felelősség joga, melyekre a garanciális idő érvényes, elévül, ha a jótállási idő alatt nem volt érvényre juttatva. A hibákért vállalt felelősség jogát a vásárló bírósági úton intézheti, de csak akkor, ha ezt az áru átvételétől számított 24 hónapon belül benyújtotta.

7.10. A garanciális időbe nem számítódik be hiba bejelentésétől számított idő a javításig és a megjavított áru átvételéig tartó idő. Az eladó köteles a vásárlónak kiadni igazolást arról, hogy mikor él jogával, akárcsak a javítás elvégzéséről és annak időtartamáról. Ha árucserére kerül sor, akkor a garanciális idő az új átvételétől újra érvényes. Ugyanez érvényes akkor is, ha az áru alkatrészének cseréjére kerül sor, ami a garancia szintén vonatkozik.

7.11. A hibákért vállalt felelősség jogával való éléssel nem sérül a kártérítésre való jog.

7.12. A vásárlónak – fogyasztónak jogában áll kihasználni az online vitarendezési platformot a vitás kérdések megoldására az általa választott nyelven. A vásárlónak – fogyasztónak jogában áll élni az online vitarendezési platformmal, mely az alábbi honlapon elérhető: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A vásárló – fogyasztó az online vitarendezési platformhoz benyújtott beadványhoz kitölti panasza elektronikus nyomtatványát. A beadványon megadott információknak elegendőknek kell lenniük az online vitarendezési platform tárgyának megállapításához. A vásárló – fogyasztó panasza alátámasztásaként dokumentumokat csatolhat a beadványhoz.

 

VIII. Reklamációs eljárás

8.1. A vásárló a reklamációját az eladó székhelyén nyújthatja be. A reklamáció benyújtásakor a vásárló köteles kitölteni a reklamációs nyomtatványt. A vásárló köteles leadni a reklamált árut annak minden tartozékával együtt és a vételár kifizetését igazoló dokumentummal.

8.2. A vásárló joga a garanciára az eladónál megszűnik, ha:

a) nem adja le az árut az összes tartozékával és a kifizetést igazoló dokumentumot,
b) elmulasztja a felmerülő nyilvánvaló hibákat bejelentését az áru átvételekor,
c) lejár az árura nyújtott garanciális idő,
d) az árut a vásárló mechanikusan károsította meg,
e) a vásárló az árut olyan körülmények között használta, ami nedvességével, vegyi és mechanikus hatásaival nem felel meg a természetes környezetnek,
f) szakszerűtlenül használta, kezelte vagy nem gondoskodott megfelelően az áruról,
g) az árut túlzott terheléssel károsította meg vagy a dokumentációban feltüntetett feltételek, az általános elvekkel, műszaki normákkal vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági előírásokkal ellentétben használta,
h) az áru visszafordíthatatlan és kiszámíthatatlan események miatt károsodik,
i) az áru véletlen baleset vagy romlás által károsodik,
j) az áru szakszerűtlen beavatkozás miatt, amit nem szakember végez, vagy szállítás közben, víz, tűz, statikus vagy atmoszferikus áram vagy más természeti csapás miatt károsodott.

8.3. Ha a vásárló él a reklamációra való jogával, akkor az eladó köteles őt ismertetni az üzleti feltételek 7.5., 7.6. és 7.8. pontjába foglalt jogaival, mellyel a vásárló él, továbbá azonnal köteles megállapítani a reklamáció elintézésének módját az üzleti feltételek 1.10. pontja alapján, összetettebb esetekben a reklamáció benyújtását követő 3 napon belül, indokolt esetekben, főleg ha az áru állapotának összetett műszaki értékelésére van szükség, akkor a reklamáció benyújtását követő 30 napon belül. A reklamáció intézésének módja megállapítása után a reklamációt azonnal el kell intézni; a reklamáció ügyintézése azonban nem tarthat hosszabb ideig, mint 30 napig a reklamáció benyújtásától. A reklamáció elintézésére kiszabott határidő lejárta után a vásárlónak jogában áll visszalépni a szerződéstől vagy joga van kérni az áru cseréjét.

8.4. Ha a vásárló a reklamációt az áru átvétele utáni 12 hónapban nyújtja be, akkor az eladó a reklamációt csak szakvélemény alapján utasíthatja el; függetlenül a szakvélemény eredményétől a vásárlótól nem lehet költségtérítést követelni a szakvélemény kidolgozásáért vagy az azzal kapcsolatos költségek megtérítését. Az eladó köteles a vásárlónak másolatot adni a szakvéleményből, ami alapján elutasította a reklamációt, méghozzá a reklamáció elintézést követő legkésőbb 14 napon belül. Ezzel azonban nem szűnik meg az eladó kötelezettsége, hogy írásos okmányt adjon ki a reklamáció elintézéséről, méghozzá a reklamáció benyújtását követő legkésőbb 30 napon belül.

8.5. Ha a vásárló a reklamációt az áru átvételétől számított 12 hónapon belül benyújtja és az eladó elutasította azt, a személy, aki a reklamációt intézte köteles a reklamáció elintézéséről szóló iratban feltüntetni, hogy a vásárló kinek küldheti el az árut szakvéleményeztetésre. Ha az árut a megadott személynek szakvéleményeztetésre elküldi, akkor a véleményeztetéssel járó költségeket az eredménytől függetlenül az eladó állja. Ha a vásárló a szakvélemény által bizonyítja az eladó felelősségét a hibán, akkor újra benyújthatja a reklamációt; a szakvélemény elkészítése alatt a garanciális idő nem telik. Az eladó a reklamáció újbóli benyújtását követő 14 napon belül köteles a vásárlónak megtéríteni a szakvéleményeztetéssel járó összes költséget, továbbá az összes többi, célirányos költséget. Az újból benyújtott reklamáció nem utasítható el.

8.6. Az eladó a reklamáció benyújtásakor köteles a vásárlónak igazolást kiadni. Ha a reklamációt a vásárló távkommunikációs eszközökön keresztül nyújtja be, akkor az eladó azonnal köteles kézbesíteni a vásárlónak a reklamáció benyújtásának igazolását; ha erre nincs mód, akkor haladéktalanul kézbesítenie kell, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal; a reklamáció benyújtásáról szóló igazolást nem kell kézbesíteni abban az esetben, ha a vásárló más módon kitudja azt mutatni.

8.7. Az eladó köteles a reklamáció elintézéséről írásos dokumentumot kiadni, a reklamáció benyújtása után legkésőbb 30 nappal.

8.8. Az eladó nyilvántartást vezet a reklamációkról, ami tartalmazza a reklamáció benyújtásának dátumát, a reklamáció elintézésének dátumát és módját, továbbá a reklamáció benyújtásának sorszámát.

8.9. A reklamáció elintézésével nem szűnik meg a vásárló joga a kártérítésre a Szlovák Köztársaság 294/1999-es, a károsodott áruért vállalt felelősségről szóló törvénye értelmében, valamint a módosított 451/2004-es törvény értelmében.

IX. Személyes adatok és azok védelme

Többet megtudni az oldalon A személyes adatok védelme.

X. Záró rendelkezések

10.1. Az üzleti feltételek által nem szabályozott kérdésekben az eladó és a vásárló közti szerződéses viszonyt a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a 250/2007-es fogyasztóvédelemről szóló törvény, a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1992-es, a szabálysértésekről szóló törvény, a 22/2004-es, az elektronikus üzletről szóló törvény, a 128/2002-es, a hazai piac állami ellenőrzéséről a fogyasztók védelmében szóló törvény, valamint 284/2002-es törvény szabályozza. Az üzleti feltételek által nem szabályozott kérdésekben az eladó és a vásárló – természetes személy – vállalkozó vagy jogi személy viszoníát a Szlovák Köztársaság 513/1991-es Kereskedelmi Törvénykönyve szabályozza.

10.2. A vásárló rendelésének elküldésével az eladónak érvénybe lépnek ezen üzleti feltételek.


Nagymihály, 06.06.2018

DFX s.r.o

Bezárás A kosaram
Bezárás Kívánság lista
Recently Viewed Close
Bezárás

Bezárás
Kategóriák

A DISTRICTFX cookie-kat és egyéb technológiákat használ oldalunk megbízhatóságának és biztonságának biztosítása, teljesítményének mérése, személyre szabott vásárlási élmény és személyre szabott hirdetés biztosítása érdekében. Ebből a célból információkat gyűjtünk a felhasználókról, viselkedésükről és eszközeikről.

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK